Платове за сублимация, Промоционални цени !

Продажба на консумативи за директен и трансферен печат.

Продажба на платове,  хартия и мастила за сублимационен и директен печат.