Дигитално принтирани платове ширини 160см,190см, 220см

Сублимация на изкуствени платове ширини до 210см